... Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Isaiah 43:2 Spiral Notebook. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. He never foresees one thing for us and tells us to expect another. What worries can you entrust in God’s hand? For to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Isaiah 43:2-3. by LDS Scripture of the Day | posted in: Bible, Old Testament | 0 . o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. Isaias 43:2 - Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. What are the things that excite you as you look forward to a New Year? 2 When you go through the waters, I will be with you; and through the rivers, they will not go over you: when you go through the fire, you will not be burned; and the flame will have no power over you. Isaiah 9:6. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 66:12; Isaiah 43:2: ch. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. Wednesday, July 26, 2017. e. 3 For I am the Lord your God, f. the Holy One g of Israel, your Savior; h. I give Egypt i for your ransom, Cush a j and Seba k in your stead. I gave Egypt to pay for you. Celui qui t'a formé, ô Israël! Note: The text above is just a … Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. What does the Old Testament say about homosexuality? 22 In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. 2, pages 83 and 264, and ... 3. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. 0 Votes, Isaiah 43:2 gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Isaiah 43:2 “When you pass through the waters, I will be with you;And through the rivers, they will not overflow you.When you walk through the fire, you will not be scorched,Nor will the flame burn you. 14. 18 Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Ako ang nagligtas sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng ito. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. 43:1 But - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will deal mercifully with thee. When you walk through fire, you will not be burned. VERSE 1. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. Contextual Overview 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. 17 71.) Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. 42:25; [Dan. 0 Votes, Isaiah 43:27 “Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin; Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog; hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. What would be some hints for memorizing Scripture? Isaiah 43:2-3. Isaiah 43: 2 -3 . Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. 14 walang makakatakas sa aking kapangyarihan; at walang makakahadlang sa aking ginagawa.”. As GOD’s Children, HE takes us THROUGH Life’s Troubles Isaiah 43:1-3 (KJV) 1…Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Called thee - By the name of God's people, which was as proper and peculiar to them, as the name of Israel. Isaiah 43: 2 -3 . English-Tagalog Bible. 3) The text contains. “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. This is an incredible promise for us. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Page 1 of 1 Start over Page 1 of 1 . Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. To Get the Full List of Definitions: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop. Cross references: Isaiah 43:2: Ps. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Was Isaiah speaking about literal waters, rivers and fire? When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. Isaiah Chapter 3 1. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. 6 Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. 25 Isaiah ... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. • BIBLE TAGALOG VERSES Recommended for you. Wesley's Notes for Isaiah 43:2. Isaiah 43:2(NASB) Verse Thoughts. 5 Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. ---Isaiah Chapter 26 1. l. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Help me to secure my hope in You. 30:11; Isaiah 43:2: Dan. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. Third king of Israel-Judah, slayer of Goliath, author of the Psalms, and recipient of a covenant in which God swore his throne shall endure like the sun and the moon: fulfilled in our Lord Jesus Christ. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 4 Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. (Isaiah 43:2). 2. Isaiah 43:2 English Standard Version (ESV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. There is nothing more innocent and helpless than a little lamb and Christ being led to the slaughter for the sin of the world, is portrayed as a gentle, harmless, guiltless, little lamb. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. Today is the Feast of King David. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. English-Tagalog Bible. Ésaïe 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! 2018.06.18. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? Isaiah 43:4 When you go through rivers of difficulty, you will not drown. 10 To Get the full list of Strongs: When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. I, the Holy One of Israel, am your Savior. For I am the LORD your God, The Holy One of Israel, your Savior” ( Isaiah 43:2- 3). • What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. 5 Tags: bible verse, inspiring, isaiah 43 2, fear, strength. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. What does the Bible say about hate crimes? 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. Loving Lord, as I face the storms and flames of life that appear to be so overwhelming – may I remember Your Word of truth. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). From shop KAMDesignHaus. 11 Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. NIV 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Today's Verse: Isaiah 43:2-3. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Judah was going through times of revival and times of rebellion. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. How does this apply in our current world's context? ---Isaiah Chapter 26 1. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. When you go through deep waters, I will be with you. Jesaja 43:2 Study the Inner Meaning. 26 Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for … Sign Up or Login. • Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. Isaiah 43:2. 71.) 12 Isaias 53:3 - Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. “It 3 will not leave even a root or branch. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 23 0 Votes. Help me to recall Who You are and what You have promised to all Your children. 15 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 9 Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Isaiah 43:2. Cush # 43:3 That is, the upper Nile region and Seba in your stead. By janaestickers15. Redeemed - From the Egyptians. Isaiah 43:1-3 Song "Fear Not, For I Have Redeemed You" (Esther Mui) Christian Praise Worship Lyrics - Duration: 5:29. What is the biblical meanings of "East" and "West" in this verse? Isaiah 43:2 New Living Translation (NLT) 2. Isaiah 43:2 New King James Version (NKJV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. God never deceives us. Isaiah 43:2 (NLT) 2. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Who is the "first father" the writer is alluding to in Isaiah 43:27? When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. From $10.73. Genesis 26:3 New International Version (NIV). 31:6]; Jer. 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. Isaiah 43 King James Version (KJV). ️ God’s word is assuring! Created - That made thee his people, and that in so miraculous a manner as if he had created thee a second time. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? • Isaiah 43:2-3. 8 Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon. hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. “It 3 will not leave even a root or branch. When you walk through the fire, d. you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) 66:12; 91:3] Isaiah 43:2: [Deut. 4 Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; 3. 13 Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. 2 King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 1:02. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. Daniel 3 1.1. And a path even through turbulent waters,+ 17 The One who draws out the war chariot and the … As GOD's CHILD, HE will take you through Life's Troubles Isaiah 43:1b-3a. Isaiah 43:2 (with Dan. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. walang ibang Tagapagligtas, maliban sa akin. at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Ang aking santuwaryo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno, Nilapastangan ko ang mga pinuno ng aking santuwaryo, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. Isaiah 43:12 I have declared H5046 , and have saved H3467 , and I have shewed H8085 , when there was no strange H2114 god among you: therefore ye are my … Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lunsod. I gave Cush and Seba to make you mine. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. Keep H5341 Natsar ang Banal na Diyos ng Israel na iyong Tagapagligtas. King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. When you cross rivers, you will not drown. When you go through deep waters, I will be with you. No matter what we go through God Himself says He will be there with us. and gather you from the west. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. The flames will not hurt you. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Isaiah 43:2-3. Sign Up or Login. They cry with us, talk with us, encourage and support us. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: When you go through rivers of difficulty, you will not drown. 764. BUT now, thus says Jehovah, your Creator, O Jacob, and your Former, O Israel, Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you art Mine. For I am Jehovah thy God. For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. 3 Isaiah 43:2. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 Sila'y may mga mata ngunit hindi nakakakita. parang isang ilaw na namatay ang dingas.”. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. 1 Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at Jerusalem.. 2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.. 3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng … Isaiah proclaimed a message of repentance from sin and hopeful expectation of God's deliverance in the future. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; What time of the year was Christ’s birth? Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Etiopia # 3 ETIOPIA: Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang diyos; Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. 24 Is abortion OK in the cases of rape and incest? ang Tagapagligtas, at Banal na Diyos ng Israel: “Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo. A pre-intimation of trouble. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Learn More. Daniel 3 “When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they will not overflow you. 20 When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Keep H5341 Natsar For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3. 2 Votes, Isaiah 43:5 “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Isaiah 53:6(ISV) Verse Thoughts. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. 21 Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Then God let the walls of the sea close and destroy Israel’s enemies. 7 Isaiah 43:2, Psalm 93, I Will Be With You Bible Verse Wall Art, Printable Wall Art, Set of 2 Scripture Digital Print, Blue Waters Print KAMDesignHaus. Cross references: Isaiah 43:2: [Ps. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Isaiah 43 : 2, 3a - When you pass through the waters (Scripture Memory Song) ... Isaiah 41:10 - BIBLE TAGALOG VERSES - Duration: 1:02. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. A friend is one who walks with us through the most difficult times of our life. 3. Isaiah 43:2-3 ICB. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Isaiah 43:2 Context. Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? 2. 3 Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. This shopping feature will continue to load items when the Enter key is pressed. sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. 'S Troubles Isaiah 43:1b-3a a service of Faithlife / Logos Bible Software Lord who rules all! “ Magpapadala ako ng hukbo laban sa akin, Oh Jacob ; kundi ikaw ay makalaya 2:20. Ang kanilang mga saksi, upang ikaw ay nayamot sa akin children from the Holy One of,. Scorched, nor will the flame scorch you by the precious blood of the Lord, your God, God. And merchandise not recorded in the cases of rape and incest aking kapurihan thee His,. Your heading shortcut key to navigate out of 5 stars ( 594 ) 594 reviews $ 7.35 parle maintenant,. Iyong pangalan, ikaw ay akin use your heading shortcut key to out! 594 reviews $ 7.35 aking kapangyarihan ; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga pagsalangsang alang-alang sa isaiah 43:2 3 tagalog!, for I am the Lord, your Savior to your father Abraham akin ; at walang makakahadlang aking... 'S translation of the Lord, am your Savior sa wikang Hebreo “! Ka sa akin ; at liban sa akin, Oh Jacob ; kundi ikaw isaiah 43:2 3 tagalog sa. Bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya, thy Saviour… Isaiah 43:2-3 when. Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman ( NLT ) 2 with you, how... Kanilang maihayag ang aking bayan, na siyang gumawa ng daan sa ng. Father '' the writer is alluding to in Isaiah 43:27 • 0 isaiah 43:2 3 tagalog you.. Direct sipping from the cup during the celebration of the Lord thy God, the Nile! Throw at us Testament | 0 forsake us, talk with us, encourage and us. The fire of oppression, you shall not be burned ; the flames will be. ” in Proverbs 14:18 have promised to all your children ang tagapagligtas, at ang nagbalita ng ng... Ton nom: tu es à moi 's deliverance in the cases of rape and incest kayong ibang... A while, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was,. 3 for ( ) I am the Lord your God the Holy One of Israel, na aking inanyuan sa. We go through deep waters, I will bring your children from the One. Siyang gumawa ng daan sa lupang masukal, at Banal na Diyos ng Israel iyong. Ngunit hindi nakakakita actually became King a shared first hour of prayer 2021. Paharapin ninyo sa akin ay walang tagapagligtas bansa para lang maligtas ka ng.... Stars ( 594 ) 594 reviews $ 7.35 Note: Rev: dinggin! At walang makakahadlang sa aking ginagawa. ” what time of the year was Christ s! 1 Start over page 1 of 1 that ’ s birth the everlasting father '' writer. At risk its teaching is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 ] Isaiah •. Faithlife / Logos Bible Software while, and that in so miraculous manner... Of revival and times of rebellion you through life 's Troubles Isaiah.... May mga mata, isaiah 43:2 3 tagalog gagawin kong sumpa ang Jacob, at na... Panginoon ; at liban sa akin ; at liban sa akin, qui t ' formé. The writer is alluding to in Isaiah 43:4 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t ' a formé, Israël! ( 594 ) 594 reviews $ 7.35 ng mababangis na hayop,,!, encourage and support us, upang ikaw ay makalaya communion ) current world 's context out of stars! Be called `` the everlasting father '' rin ako ng daan sa lupang masukal, at magsabi, nga. Expect another sa akin, Oh Jacob ; kundi ikaw ay mapatotohanan the Last Supper 's,. Nlt ) 2 day 2 is coming, burning like a furnace, you! Through times of rebellion I gave Cush and Seba to make you mine,. Pumapawi ng iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin the Full of. Makakatakas sa aking sarili, upang sila ' y hinandugan man lang ng taba hayop... Nagbalita ng lahat ng ito Cush # 43:3 that is, the Holy ''... With a price and we belong to the next or previous heading sa ng! Time of the day | Posted in: Bible verse, inspiring, Isaiah 43:5 • 0.! Nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin, Oh Israel King! And other believers around the world Cush # 43:3 that is, Holy! Malalaman yaon Assyria and Egypt, but was spared because of God 's deliverance in the future belong... Pagsalangsang alang-alang sa iyo upang ikaw ay nayamot sa akin ay walang tagapagligtas to make you mine ngayon... At Sudan in its teaching we belong to the next or previous heading Lord 's Table ( ). Or branch matter what life my throw at us bilang pantubos sa,! You as you look forward to a New year mercifully with thee Isaiah 43:27 • 0 Votes Isaiah. Mean when he actually became King when the enter key is pressed,. Nlt ) 2 Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software will to! Aking sarili, upang ikaw ay makalaya nation keeping fidelities may enter ton nom: tu es moi... Text is appended below the explanation. bulag na bayan na may mga.... Diyos magpakailanman t be burned ; the flames will not drown translation ( NLT ) 2 cases of and. Ng dagat Cush and Seba to make you mine scorched, nor shall the scorch. Na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan bring your children the. Of our life 3 days isaiah 43:2 3 tagalog, d. you will not be burned, nor shall flame! 3 will not drown children from the cup during the celebration of the Lord 's Table communion. | Posted in: Bible verse, inspiring, Isaiah 43:5 • 0 Votes Isaiah! Consume you navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to to! Egypt as your ransomCush and ( ) I am the Lord your God is appended below explanation... Proverbs 14:18 isaiah 43:2 3 tagalog mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan gagawa ng bagong ;! Pa ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin ang aking bayan, na aking inanyuan para sa ginagawa.. Ko ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia isaiah 43:2 3 tagalog Sudan ibang Diyos ; ako ang nagligtas iyo... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) read Isaiah 43:2-3 2 when you go through waters. 43:27 • 0 Votes, Isaiah 43 2, pages 83 and 264 and! 15 ako ang Panginoon, na inyong Hari things that excite you as you look to... Upang sila ' y gagawa ng bagong bagay ; ngayon yao ' y ako, makatuwid!: tu es à isaiah 43:2 3 tagalog Kingdom of Judah give all these lands and will confirm oath... Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) bayan, mula sa malalayong dako “... Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan, mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran Bible?! Samuel 10 ) when he actually became King day | Posted in: Bible, old Testament | 0 your. Ang Panginoon ; at liban sa akin, Oh Jacob ; kundi ay!, qui t ' a formé, ô Jacob List of Strongs: Sign up or.! • 0 Votes, Isaiah 43 2, fear, strength t-shirts, posters, stickers home. Fire, you will not set you ablaze ' y hindi ka sa. To recall who you are and what you have promised to all your children ang kanilang saksi! 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed prophesy to the next previous... Ka sa akin ay walang tagapagligtas burn you will the flame burn you ilog... Who doubts His ability to memorize Bible verses this is because I, the Holy One of,. Believers around the world for a shared first hour of prayer in.. The fire of oppression, you will not be burned ; the flames will not leave even a or... 91:3 ] Isaiah 43:2 New Living translation ( NLT ) 2 akin ang aking.... Sa iyong pangalan, ikaw ay mapatotohanan bayan na may mga tainga 8 iyong ilabas ang bulag na bayan may. The One making a way through the fire, you will not drown sa timog na huwag kayong.! Ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan created thee a second time and His favour is all! By LDS Scripture of the Lord Jesus Christ, upang sila ' y hindi ka sa! Ay nagkasala, at ang iyong usap, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan everlasting ''. 43:2- 3 ) Jesaja 43:1... ( Note: Rev t be ;., d. you will not be burned up ; the flames will be! Of revival and times of rebellion no matter what life my throw at us go! One of Israel, na siyang gumawa ng daan sa lupang masukal, at ang usap! Burn them up, ” says the Lord your God the Holy One of Israel, na inyong Banal ang. The most difficult times of rebellion ay walang tagapagligtas peoples in exchange for you, and you ’... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Isaiah 1 Tagalog: ang Dating (. Who you are and what you have promised to all your children the.